Så här handlar du!   Avhämtningsplatser   Hemleverans   

Så här handlar du!   Avhämtningsplatser   Hemleverans   

Produktinformation/Skötselråd

Utemöbler i Konstrotting och Polyrope

Utemöbler i konstrotting, polyrope och aluminium är underhållsfria, smuts torkas av med fuktad trasa med mild tvållösning, använd ej starka rengöringsmedel. För längsta hållbarhet rekommenedar vi möbelskydd/överdragsskydd på utemöblerna när de ej används. Vid regn på polyropestolar/fåtöljer, för lång hållbarhet låt polyropematerialet torka innan du använder stolarna. Förvara utemöblerna torrt och svalt vintertid. 

Möbelserie Vinga, Cubic, Wilton, Ocean, Asiatiska, Premium, Indiska, Premium, Shesam och Akacia

Ytan på lackerade möbler är känslig mot repor och slag, var aktsam. Var försiktig när du placerar hårda eller vassa föremål som kan skada ytan på din möbel. Använd underlägg, filttassar eller tygmaterial. Rengör med väl urvriden fuktad mjuk bomullstrasa innehållande enbart vatten eller mild tvållösning. Eftertorka med torr mjuk bomullstrasa. Skydda alltid möbeln mot varma föremål, starka lösningsmedel och vatten, färgade vätskor. Filttassar bör monteras vid användning på syntet eller lackerade golv för att undvika repor på golven. Skruvar och beslag bör med jämna mellanrum kontrolleras (bord/stolar/dörrar/beslag) så att dessa är ordentligt åtdragna. Gångjärn/skuvar/magnetlås på vitrinskåp/skänkar kan behöva justeras för att ge frigång åt dörrar. Lackade och målade nya möbler är ytbehandlad och därför kan doft uppstå när du öppnar förpackningen. Doften försvinner normalt om du vädrar 5-7 dagar. Möbler i massivt trä med obehandlad ytfinish bör vaxas in för att minimera sprickbenägenheten. Höga vitrinskåp och vitrinskåp med överdel skall fästas i vägg för att undvika vältrisk.

Sprickor/sättningar i färdigmonterade möbelserier Vinga, Cubic, Wilton, Asiatiska och Ocean.
Trä är ett naturligt och levande material. Som alla naturmaterial ändras träets utseende i takt med tidens gång. Temperatur och luftfuktighet inverkar också på hur träet beter sig, om det sväller, krymper etc. Den relativa luftfuktigheten (RH) inomhus bör ligga mellan 40-60% för att anses som ett bra inomhusklimat för hälsan. Trämöbler påverkas av den relativa luftfuktigheten (RH). Skelettet/stommen med bärande reglar är tillverkat i massivt trä. Massivt trä är ett levande material och anpassar sig efter luftfuktigheten i kringmiljön/inomhusklimatet. Våra möbler är tillverkade utomlands, klimatskillnaden mellan tillverkningslandet och Sverige kan medföra att sättningar och sprickor förekommer/uppkommer.

Det är naturligt att sprickor och sättningar uppkommer i en färdigmonterad (från fabriken färdigmonterad) massiv trä möbel, trät rör sig och sättningar uppkommer i färgen och det blir synligt på en täckande målad möbel. Dessa sättningar förekommer också på våra färdigmonterade massiva möbler i waxad/betsad finish, dvs utan täckmålning, dock blir sprickor/sättningar ej lika synliga som på en heltäckande målad möbel. Möblerna är färdigmonterade och därefter sprutmålade för hand. Möbeln levereras från fabrik i ett stycke och ingen montering krävs av kunden/mottagaren. Möbeln/skelett/stomme är i massivt trä, slutmonterad i fabrik och även täckmålad så är det naturligt att sättningar/sprickor uppkommer genom färgen. Färgen är alltid statisk, dvs när trät rör sig så kan färgen krackelera. Det finns flera fördelar med massivt trä i våra möbler jämfört med döda material som spånskivor och mdf. Massivt trä ger möbeln dess unika karaktär och naturliga egenskaper och det är så vi vill ha våra möbler.

Massiva trämöbler som monteras hos kunden är mindre sprickbenägna än om möbeln slutmonterats i fabrik pga att delar i möbeln monteras ihop på plats/hos kunden och det ger varje del i en omonterad massiv trä möbel utrymme att krympa och expandera beroende på luftfuktigheten. Generellt i Sverige gäller inomhus. Vintertid = torrt klimat = trät krymper. Sommartid = fuktigt klimat = trät sväller. Ett annat exempel på detta fenomen är tydligt på trägolv i bostäder mm som krymper respektive sväller beroende på årstid. Dvs det är träts egenskaper som är beskaffade på detta sätt.  Synligheten av uppkomna sprickor och sättningar kan tas bort med korrekt fyllfärg/fyllspackel om man önskar detta. Det tar ett par minuter att minimera synligheten och ta bort krackeleringar.

Fördjupning luftfuktighet - Sprickor/sättningar.
 

Möbler
Övrigt