Så här handlar du!   Avhämtningsplatser   Hemleverans   

Så här handlar du!   Avhämtningsplatser   Hemleverans   

Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring hos Möbelkungen.

Allmänt
Denna policy beskriver hur Möbelkungen org.nr 556950-5539 hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina person och företagduppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig
Möbelkungen är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1. Informationsinsamling.
För att du ska kunna köpa våra varor, kontakta oss för ärenden måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.
Vi samlar in information från dig när du beställer varor via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär och anmäler dig för nyhetssbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter inkluderar ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, personnummer och adressuppgifter. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet. 

2. Användning av information
Möbelkungen behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering, leverans, ångerrätt och reklamationsärenden.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
  • Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon.
  • Förbättra vårt kunderbjudande.
  • Förhindra bedrägerier.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning relaterat till köp av varor.

3. Lagringstid av personuppgifter. 
Två år efter att du senast varit aktiv hos Möbelkungen för att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen. Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag. Namn på person, personnummer, adress, telefonnummer samt e-post lagras för detta ändamål. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Möbelkungen kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

4. Utlämnande av personuppgifter till tredje part.
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå), samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, åkerier där uppgifter behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

5. Säkerhet & Informationsskydd
Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. 

6. Cookies.
Cookies används för att förbättra användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Användning av cookies kopplas ej till personligt identifierbar information i webbutiken. Vid entré och förstabesök till webbutiken kan du godkänna eller tacka nej användandet till Cookies.

7. Avsluta prenumeration.
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

8. Ändring av integritetspolicy
Möbelkungen äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation.
Kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
MöbelKungen/ M.A. West AB   Org.nr 556950-5539
Kärrsgärde 105,
438 94 Härryda
031-7880048
info@mobelkungen.se
 

Möbler
Övrigt