Så här handlar du!   Avhämtningsplatser   Hemleverans   

Så här handlar du!   Avhämtningsplatser   Hemleverans   

Fördjupning luftfuktighet - Trä - Sprickor/sättningar.

Luftfuktighet kan mätas på två olika sätt – absolut luftfuktighet och relativ luftfuktighet. När man mäter absolut luftfuktighet mäter man exakt hur mycket fukt som finns i luften. Man mäter antalet gram vatten per kubikmeter luft. Den absoluta luftfuktigheten är generellt mycket lägre på vintern, i och med att luften inte kan innehålla lika mycket vattenånga vid lägre temperaturer. Den relativa luftfuktigheten (RH) beskriver mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. Ju varmare det är desto mer vattenånga kan förekomma. Den relativa luftfuktigheten uttrycks vanligen i procent. Den relativa luftfuktigheten (RH) förändras snabbt, när temperaturen gör det. Dvs den relativa luftfuktigheten (RH) sjunker när temperaturen stiger. Vintertid är den absoluta luftfuktigheten som lägst utomhus och när denna luft värms upp inomhus kan den relativa luftfuktigheten sjunka under det som kan anses vara godtagbart. Den relativa luftfuktigheten (RH) inomhus bör ligga mellan 40-60% för att anses som ett bra inomhusklimat för hälsan. Relativ luftfuktighet under RH 30% brukar kunna upplevas som torr.

Massivt trä strävar alltid efter att vara i jämnvikt med rådande luftfuktighet i rummet. En hygrometer mäter den relativa luftfuktigheten (RH) och för att nå 40-60% RH inomhus vintertid kan det behövas tillföras fukt i bostaden. Detta kan göra på flera sätt exempelvis med växter, luftfuktare mm. Symtom på torr luft inomhus kan vara torra ögon, torra slemhinnor, torrhosta, heshet, torr hud mm.

Möbler
Övrigt